Регистрация

ВходЗабравена парола

Смяна на парола

Напишете дума/думи за търсене

Депутатите да приемат спешно законите за парите по Плана за възстановяване и за влизане в Еврозоната

Предишното Народно събрание освободи председателя си на 16 юни 2022 г. Народното събрание безпроблемно си функционираше още месец и половина без председател. И без председател бе приет закон за актуализирането на бюджета.

Да, вярно е, че при предишното Народно събрание – само при освобождаване на председателя - се председателстваше от заместник-председателя, излъчен от най-голямата парламентарно представена партия или коалиция. Освобождаването на председателя на едно Народно събрание си важи само за съответното НС, защото за всяко НС те са различни лица.

Сега няма освободен председател на това Народно събрание. Ето защо настоящото Народното събрание винаги може да определи правила – например през какви периоди може да се редуват определени зам.-председатели като временно изпълняващи длъжността. Периодите може да са пропорционални на броя на депутатите от парламентарната група, от която е излъчен съответния зам.- председател. Може и да се определят да се редуват двама зам.-председатели. Може да се приеме и друг ред на редуване.

Не виждам правна опора да се твърди, че Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание важи само за съответното Народно събрание, което е приело такъв правилник. Според Конституцията организацията и дейността на Народното събрание се осъществяват въз основа на Конституцията и на правилник, приет от него. В Правилника за организацията и дейността на Народното събрание никъде не се предвижда той да важи само за предходното Народно събрание. В самия Правилник изрично се предвижда, че този правилник отменя действащ преди това Правилник за организацията и дейността на Народното събрание.
В действащия правилник изрично се предвижда, че "Председател" по смисъла на този правилник е председателстващият съответното пленарно заседание на Народното събрание. Т.е. председателстващият съответната сесия зам. председател изпълнява всички негови функции, предвидени в Правилника. А всъщност именно там са уредени правомощията на председателя на НС.

В допълнение трябва да отбележим, че в същият правилник се предвижда, че Главният секретар на Народното събрание осъществява неотложни административни функции на председателя на Народното събрание по този правилник и по закон, когато мандатът на Народното събрание е изтекъл или е предсрочно прекратен, до избора на председател на Народното събрание. Е, в случая мандатът на предишното НС е предсрочно прекратен и не е избран председател. По тази причина Главният секретар напълно в съответствие с правилника осъществява тези функции. Поради това зам.-председателите няма да имат грижа да се занимават с административните работа, защото всички административни функции на председателя се изпълняват от Главния секретар.

При положение, че никой не ще да се коалира с Възраждане, а и Възраждане не ще да се коалира с никой и след като очевидно ГЕРБ не мели с ПП, ДБ и БСП, много трудно ще се състави правителство. Народно събрание следва да приеме спешно само две групи законопроекти. Първата – тези, които са необходими, за да могат да бъдат отпуснати парите след авансовата вноска по Плана за възстановяване и развитие. И втората – тези, които са необходими за влизане в Еврозоната. За първата група МС заяви, че е изготвил законопроектите. За втората група министрите казват, ме се изготвят. Би следвало МС овреме да внесе всички тези законопроекти.

Крайно вредно е политически партии, на които им предстоят избори, да приемат бюджет. Видяхме как раздуха бюджета в края на предишното НС. Сега ще го раздуят до неузнаваемост. Инфлацията помпа пари в бюджета и това ще продължи и в началото на следващата година. След като бюджетът е достатъчно раздут и актуализацията е отпреди по-малко от 6 месеца, спокойно в началото на годината може да се кара със сегашния бюджет. Президентът има възможност да преценява сроковете до разпускане на НС. А има разумност изборите да са през пролетта – примерно след 22 март. Така ще има време да се приемат законите и ще мине достатъчно време избирателите да си сменят нагласите, за да не се повтори конфигурацията в настоящия парламент.