Регистрация

ВходЗабравена парола

Смяна на парола

Напишете дума/думи за търсене

Идеята за дискусия на национално ниво за ролята на свещеника пропада по неизвестни причини

Ето вкратце и сагата, свързана с именуването на скромния площад в Ловеч на името на отец Кръстю Никифоров. Първото предложение, направено през 2003 година, даже не е внесено за обсъждане в Общинския съвет с аргумента, че пространството не е площад и "че е рано да се решава този въпрос". Явно, за общинските съветници

120 години е недостатъчен период

от време, за да се поправи една доказана несправедливост. Към второто предложение (от 2013 г.) е приложено писмо от "Националния център за териториално развитие" ЕАД – София, в което се казва, че "пространството пред Градската картинна галерия в кв. "Вароша", гр. Ловеч, представлява площад". Становището на тогавашния кмет Минчо Казанджиев е площадът в кв. "Вароша" да се именува "Свещеноиконом Кръстю Никифоров", с мотива: "Достойно и неоспоримо остава във времето мястото на свещеноиконом Кръстю Никифоров в духовния живот на гр. Ловеч като народен будител и поборник за църковна и национална свобода". Въпреки документа Постоянната комисия по образование, култура, младежта и децата единодушно решава да не подкрепи предложението с аргумента, че липсва информация относно наличие на площад пред Художествената галерия. На заседанието на Общинския съвет общинските съветници отказват да разгледат внесеното от кмета предложение с пилатовския мотив, че поп Кръстю има значителен принос за развитието на България и по тази причина до решение за отбелязване на годишнината му може да се стигне, след като неговата личност бъде обсъдена на национално ниво и историците излязат с компетентно становище.

Две години по-късно фондация "Граждани срещу насилието" напомня на общинските съветници, че имат несвършена работа. Отговорът отново е, че пространството не е площад.

Първоначалното становище на кметицата Корнелия Маринова по повод третото предложение (от 2021 г.) гласи: "Изхождайки от факта, че личността и делото на свещеник Кръстю Никифоров са придобили национално значение, решението "за" или "против" може да стане само с широкото участие на национални и местни научни и културни институции, граждански и обществени организации, които да постигнат съгласие".

Общинският съвет удовлетворява искането

на кметицата, като гласува единодушно "да се проведе научна конференция под патронажа на Община Ловеч с участие на специалисти – историци, която да изгради единно становище върху делото на свещеноиконом Кръстю Никифоров, след което да се вземе решение за именуването на площада".

След близо пет месеца бездействие от страна на общинската администрация фондация "Граждани срещу насилието" призовава обсъждането и съгласуването с компетентните лица и институции да не се използва като повод за безкрайно отлагане на окончателното решение по темата и предлага да се постави краен срок. В отговор на предложението кметицата се отказва от идеята си за провеждане на научна конференция.

При това положение фондация "Граждани срещу насилието" прави четвърто по ред предложение за именуване на площада. И така, след три отхвърляния, най-накрая, на 30 септември 2021 г. Общинският съвет с 20 гласа "за", 1 глас "против" и 5 гласа "въздържал се" решава да именува площадчето в кв. "Вароша" с името "Свещеноиконом Кръстю Никифоров". Но все още е рано за ликуване. Защото кметицата Маринова внася казуса в Административния съд – Ловеч, с мотива, че не е спазена процедурата. Градоначалничката иска от съда не само отмяна на решението на Общинския съвет от 30.09.2021 г. като незаконосъобразно, но и обявяването му за нищожно.

Съдът отхвърля като неоснователно искането

за обявяване на решението за нищожно, но отменя решението на Общинския съвет като незаконосъобразно, заради процедурни нарушения – предложението за именуване на площада не е публично оповестено и не е подложено на предварително обществено обсъждане.

И така се стига до 1 април 2022 година - фондация "Граждани срещу насилието" показва, че е готова да доведе войната си докрай, като

внася за пети път предложението

за именуване на площада. Този път "Инициативен комитет" излиза с "алтернативно" предложение площадът да се кръсти "Привременно правителство в България – I отд. от Б.Р.Ц.К.".

За ролята на човешкия фактор в разрешаването на наболелите обществени проблеми Апостолът на свободата е казал: "На такива хора дай работа, които са разсъдителни, постоянни, безстрашливи и великодушни! Без тия едно да липсва на водачът на тая свята работа, то той ще я улайнени, както и да е". Дано думите на Левски помогнат на ловешките общински съветници да осъзнаят висотата на своята отговорност, за да вземат правилното решение през септември.