Регистрация

ВходЗабравена парола

Смяна на парола

Напишете дума/думи за търсене

СНИМКИ: ВАСИЛ ПЕТКОВ
СНИМКИ: ВАСИЛ ПЕТКОВ

Проучването й ще разреши една от големите загадки – ако при Големия взрив количествата материя и антиматерия са равни, защо не изчезват и защо ние съществуваме

Не, антиматерията не е научна фантастика, а ЦЕРН е единственото място, където тя се изучава от всички гледни точки. И не само това – там я произвеждат, за да я сравнят с материята, да открият как й влияе гравитацията, защо при Големия взрив количествата материя и антиматерия са били равни, но впоследствие нещо се случва и антиматерията рязко намалява. Пристъпваме прага на Фабриката за антиматерия с истинско вълнение, осъзнавайки, че това е

историческо място,

реализирало мечтите и откритията на едни от най-великите физици.

През 20-те години на миналия век учените проучват идеята на Макс Планк, че енергията се излъчва не като непрекъснат поток, а на порции, наречени кванти. Това се превръща в основа на създадената малко по-късно от Ервин Шрьодингер и Вернер Хайзенберг квантова механика, предизвикала истинска революция в науката.

Инженерът в ЦЕРН Мирослав Атанасов показа инструментариума, с който се провеждат
сложните експерименти.
Инженерът в ЦЕРН Мирослав Атанасов показа инструментариума, с който се провеждат сложните експерименти.

През 1928 г. гениалният Пол Дирак стига до уравнението, което описва поведението на електрона, използвайки новата квантова теория и Специалната теория на относителността. 5 години по-късно Дирак печели Нобелова награда заради уравнението, но то започва да създава нови проблеми. Както x 2 = 9 може да има две възможни решения (x = 3 или x = ?3), така и уравнението на Дирак има две решения. Едното е за електрон с положителна енергия, другото - за електрон с отрицателна енергия.

Когато всички са убедени, че енергията на една частица може да е само положително число, нестандартният Дирак бързо предлага друг вариант.

Според него всяка частица има своята античастица, която съвпада с другата, но е с противоположен заряд. Тоест електронът трябва да има двойник - позитрон, който е еднакъв във всяко едно отношение с електрона, но притежава положителен заряд. Няколко години по-късно, през 1932 г., проф. Карл Андерсън, докато

проучва космически частици,

забелязва следа от нещо, което е „положително заредено и е със същата маса като електрона“. След едногодишно наблюдение на поведението на тези идващи от Космоса частици той стига до извода, че това е антиелектрон или позитрон. Така теоретично предсказаните от Дирак частици са доказани и след него и Андерсън получава Нобелова награда.

Но когато материята и антиматерията влязат в контакт, те се унищожават мигновено – превръщат се в частици с по-ниска или нулева маса, напр. фотони. Големият взрив трябваше да създаде равни количества материя и антиматерия. И така, защо във Вселената има много повече материя от антиматерия?

В CERN физиците създават антиматерия за изследване в експерименти. Отправната точка е антипротонният забавител, който забавя антипротоните, открити 22 години по-късно.

Това, което е сигурно, е, че ако тези частици близнаци се срещнат, ще се унищожат взаимно. Разбира се, това не отговаря на въпроса защо след Големия взрив антиматерията изчезва. Разплитането на тази загадка се превръща в една от задачите на Фабриката за антиматерия в ЦЕРН.

„Ние сме свят, доминиран изцяло от материята, и този факт не е напълно изучен“, казва ни усмихната Клое Малбруно, която наблюдава във Фабриката няколко експеримента.

Във Фабриката за антиматерия непрекъснато се следи нивото на радиацията.
Във Фабриката за антиматерия непрекъснато се следи нивото на радиацията.

„Атомите водород се изстрелват в протонния синхротрон, където се ускоряват – обяснява тя. - След това в блок от метал скоростта им се забавя. Там влизат във взаимодействие с позитрони, за да се формират антиводородни атоми.“ В края на 2018 г. е изграден 30-метровиятзабавител (деселератор) ЕLENA – с него трябва да се постигне минимално забавяне. Целта е в сложното съоръжение да се забави скоростта на антипротоните 50 пъти – (от 5,3 MeV до 0,1 MeV).

Антипротонният деселератор,

понижаващ енергията до минимум, произвежда нискоенергийни антипротони, за да могат те да бъдат уловени в капан, обяснява Малбруно.

Протонният лъч, идващ от протонния синхротрон, се изстрелва в метален блок, където сблъсъците създават множество вторични частици, сред които и антипротони. Те притежават различни енергии и се движат хаотично. Именно тук се включва деселераторът, който „успокоява“ тези частици и ги канализира в нискоенергиен лъч – всъщност именно той се използва за производството на антиматерия. Самият деселератор е с формата на пръстен, изграден от магнити, които държат антипротоните в „една пътека“, а силните електрически полета забавят скоростта им. След няколко цикъла на охлаждане и забавяне тяхната скорост пада до една десета от скоростта на светлината.

„Количеството им е много малко, но все пак е достатъчно“, уточнява българският инженер в ЦЕРН Мирослав Атанасов.

„В единия край на ускорителя имаме сензори, които отчитат положението на снопа хоризонтално и вертикално, измерват и пращат сигнал до другия край на ускорителя – разказва Атанасов. - Сигналът се движи по-бързо от частиците; когато се получат корекциите, там има магнити, които бързо ще коригират снопа.“

Европейските учени ни показват различните уреди и съоръжения,

магнити, опаковани в стомана и бетон.

„В ELENA имаме електронно охлаждане“, казва Мирослав Атанасов. Така от 2002 г., когато за първи път с този експеримент са произведени антиводородни атоми, е изминат дълъг. Физиците задържат все по-дълго тези нестабилни антиатоми, за да изучат и фиксират характеристиките им. От 2010 г. с деселератора се правят различни измервания, за да се сравнят данните и особеностите на антиматерията и материята.

Във Фабриката за антиматерия се провеждат няколко експеримента.
Във Фабриката за антиматерия се провеждат няколко експеримента.

За да се установи истината за изчезването на антиматерията след Големия взрив, трябва да се установи и какво е въздействието на гравитацията и именно това е целта на експериментите AEGIS и GBAR.

Така ELENA започва да произвежда антипротоните за GBAR.

Другите два експеримента – ALPHA и ATRAP – създават антиводородни атоми и ги „залавят“, за да бъдат изследвани подробно. Самото им „хващане в капан“ също не е било лесна работа – затова се създават специални магнити, контейнери, лазери, които да ги задържат, за да имат време учените да проследят характеристиките им. Днес това е нещо обичайно и застопоряването им става за все по-дълго. Именно така може да се разбере

къде е грешката в Стандартния модел

Ако Големият взрив е станал както този модел го описва, тогава са произведени равни количества материя и антиматерия. Те трябваше да са се унищожили взаимно и звездите, галактиките нямаше да съществуват. Затова Клое Малбруно се усмихва, когато казва, че нас също не би трябвало да ни има.

Клое Малбруно от ЦЕРН казва,  че въпросите, свързани с антиматерията,
все още са повече от отговорите.
Клое Малбруно от ЦЕРН казва, че въпросите, свързани с антиматерията, все още са повече от отговорите.

Задаваме й въпрос и дали тези изследвания ще ни разкрият тайните на антиматерията, но тя смята, че все още не разбираме достатъчно какво е това.

За разлика от ALPHA, експериментът ATRAP е фокусиран върху въпроса защо се е получил дисбалансът между материя и антиматерия.

В ASACUSA се следи и какво се случва при сблъсъците между материя и антиматерия. BASE пък сравнява магнитните моменти със съотношението между заряда и масата на антипротони и протони.

Така, докато учените задълбочено търсят разликите между материя и антиматерия, откриват и невероятните й приложения в медицината. Антиматерията се използва при създаването на изотопи за петскенерите, с които да се установи къде точно е туморът. Благодарение на нея се правят прецизни снимки на мозъка. С нея може да се диагностицира деменцията и много други заболявания, чието ранно откриване е свързано с успешното лечение.

Така Фабриката за антиматерия не само сбъдна мечтата на гениите във физиката, а вече успешно трупа знания за следващите революционни открития във фундаменталната наука и медицината.