Регистрация

ВходЗабравена парола

Смяна на парола

Напишете дума/думи за търсене

Определяно е като съкровищница от знания

Цели възпитаване в добродетели и изграждане на човешките общества на основата на братство, равноправие и общочовешка търпимост

През периода 1900 - 1944 г. у нас се появява учение на духовното общество "Бяло братство", създадено и ръководено почти половин век от философа Петър Дънов. То е своеобразен опит да се осъвремени Христовото учение на нивото на новия етап на развитие на човечеството.

Тази общност се превръща в творческа лаборатория, където Учителя работи с хора от различни възрасти и професии, за да изгради принципите и живите структури на новата слънчева култура. Той разкрива мистичните дълбочини в учението на Христос - великия духовен преобразовател на човешката история и глава на Всемирното Бяло братство.

Наличието на безброй християнски църкви и секти говори недвусмислено, че Христовото учение не е усвоено и не е използвано за обединяване на човечеството и за създаване на добродетели у хората. По думите на Дънов

неговото учение е “наука и вяра”

Целта му е възпитаване в добродетели и изграждане на човешките общества на основата на братство, равноправие и общочовешка търпимост.

"Често ме питат какво е учението, което проповядвам. То е учение за живата природа, наука за човека, за разумното в света. То е наука за Бога, за Любовта. Няма да минат 100 - 200 години и ще видите, че това, което ви говоря, ще стане наука.

Новото

учение изисква интелигентни хора,

с гениален, светъл ум. Зад мен стои цялото небе. Словото, което ви говоря, не е мое, то е на съществата, които стоят зад мен, а те са милиони. Моите идеи са идеи на Бога, на Великия Дух, които проникват цялото Битие."

Въпреки неговата човеколюбива същност, това учение се подценява, пренебрегва, заглушава и хули, като крайната цел е то да се заличи от историята на българския народ. Като преодоляват тежките изпитания на тоталитарния период, привържениците му запазват духа на истината и успяват да разпространят учението в Русия, Англия, Ирландия, Швейцария, Канада, САЩ, Франция, Германия, Дания, Прибалтийските държави, Конго и още редица страни по света.

Учението на Петър Дънов е съкровищница от знания, правила, съвети и методи за духовна работа с всички природни и космични сили. Той обяснява основните принципи и закони, действащи във Всемира, осветява Божествените светове на Любовта, Мъдростта и Истината.

Негови са думите: "Обичай съвършения път на истината и живота. Постави доброто за основа на дома си, правдата за мерило, любовта за украшение, мъдростта за ограда и истината за светило".

В огромното богатство от лекции,

беседи, молитви

и песни от Учителя поетите могат да открият съвършена поезия, музикантите - вдъхновена музика, философите - дълбока философия, учените - жива наука, а теолозите - огромна съкровищница от Божествена мъдрост и истина.

Като цигулар и композитор Учителя е създал над 150 песни, вдъхновени от небесната музика, която "разширява душата, дава сила на духа, стопля и омекотява сърцето, осветява и освобождава ума".

Паневритмията - фокус на цялото учение на

Беинса Дуно

"Кръговият танц е органичен синтез от духовна музика, цветни лъчи на светлината, свещени думи, основни движения и архетипни идеи, свързани с изгряването на духовно-космичната пролет”, казва д-р Леон Москона, мистик, писател, последовател на Учителя повече от 50 години. Той е пренесъл за първи път учението на Дънов и паневритмията в Русия през 70-те години на ХХ в, а след 1986 г. ги разпространява в духовни центрове в Англия, Ирландия, Швейцария, САЩ, Франция и Германия. Паневритмията цели разцъфтяването на човешката душа и е път за трансформация и възход. Когато играем паневритмия (висш космичен ритъм), ние се свързваме с живите енергии на природата, Слънцето, Земята и с по-висшите духовни светове. Така преобразяваме себе си, духовната общност и цялото физическо обкръжение”, тълкува огромното значение на танца д-р Москона.

Паневритмията е създадена от Петър Дънов като послание за настъпващата епоха на Водолея. Той многократно е разяснявал магичната й мощ и вибрации, които въздействат не само върху участниците в танца, но и върху природата, Земята и човешката цивилизация. Паневритмията е съзнателна обмяна със силите на живата природа, пише Учителя. В резултат нашето физическо тяло се подмладява и се зарежда с енергия, здраве и живот, а етерното ни тяло се пречиства и изпълва с прана.

Танцът се играе сутрин рано

на открито от 22 март до 22 септември, в съответствие с протичащите отвътре навън енергии в природата през пролетта и лятото.

Изгревът на слънцето е най-силният енергиен момент в денонощния цикъл и бележи духовното начало на деня в много традиции. Простотата на движенията позволява на всеки да играе паневритмия, без предварителна подготовка. Броят на участниците може да е от двама-четирима до хиляди. По времето на Учителя над хиляда души са участвали едновременно в множество концентрични кръгове от двойки, с оркестър от 10 - 15 музиканти в центъра. Паневритмия са играли хора от различни възрасти (от 3 - 4 до 80-годишни), от всички социални и етнически групи, от различни религиозни среди. Танцът е представен на учениците в братството от Учителя между 1928 и 1932 г.

Правила за участниците в кръговия танц

Ефектът е най-голям, когато се следват основните правила в живота на ученика.

- Спазване на вегетарианство и въздържане от алкохол, наркотици и тютюнопушене.

- Здравословен, целесъобразен живот в хармония с природата, с чести екскурзии, летни лагерувания и други духовни опитности на открито.

- Развиване на висши човешки добродетели като любов, радост, мир, приятелство, хармония.

- Превръщане на всекидневния живот в духовна школа. Всяко взаимоотношение и ситуация в живота ни съдържат скъпоценен духовен урок, който трябва да бъде научен и правилно разрешен в съответствие с принципите на Божествената любов, мъдрост и истина. Това правило изисква внимание и към най-малките подробности от живота.

- Посрещане изгрева на слънцето, когато е възможно, със съответните молитви, песни, медитации и духовни напътствия, дадени от Учителя.

Чрез песните на Учителя учениците получават благословение и импулси за преобразяване на своите физически, психически и духовни енергии. Пеенето при игра на паневритмия усилва нейния ефект. Когато човек танцува, пее и медитира, навлиза в по-висши духовни светове. "Музикалната страна на паневритмията е съществена за нейната духовно-преобразуваща сила, подчертава д-р Леон Москона. - Като танцуваме, слушаме музиката и пеем думите, ние повдигаме съзнанието си към по-висшите небесни светове. Ако осъзнаем органичната връзка между музиката и другите небесни компоненти като жива светлина, свещени думи и психични движения, ще разберем значението на паневритмията като божествено послание за новата епоха на Водолея”.

Свещеното

слово Аум

Друг небесен компонент на паневритмията е Свещеното слово. Бог създаде всичко чрез Словото си: В началото бе Словото и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. То в началото беше у Бога. Всичко чрез него стана; и без него не е станало нищо от това, което е станало. (Йоан 1:1-3). Това слово е АУМ. Учителя включва специално движение в паневритмията - Аум . Това упражнение помага да се слеем с космичната вибрация на АУМ и да изживеем вездесъщия Божествен Дух, изпълващ цялото творение, казва д-р Москона. Думите на много от песните на Учителя са дадени на древния език ватан, предхождащ санскрит. Те звучат като мантри и задействат по-висши духовни вибрации със съответните им тонове и цветове. Думите на тези песни са пример за великата работа, извършена от Учителя за повдигане вибрациите на българския език на по-висше ниво, подчертава д-р Москона.

Наука за хармоничните движения

В паневритмията всяко движение съответства на известни сили на човешкия организъм и на човешкото съзнание и ги събужда. Паневритмията е стимулатор на физическите и духовните сили на човека. Може да се нарече наука на хармоничните движения във връзка с човешките мисли и чувства. При паневритмията човек трябва да мисли, да чувства и да се движи едновременно. Ако движенията на човека не се свържат с неговите мисли и чувства, тогава тези движения ще са механични и няма да имат онова мощно обновително и освежително действие върху тялото, ума, сърцето, душата и духа на човека. Целта на танца е да работи едновременно с всички човешки тела и да установи хармонична връзка между тях.

Пробуждат се

4 кръга жива енергия

Кръговият танц въздейства върху участниците чрез вибрациите, закодирани в него. Когато се играе правилно, паневритмията пробужда най-малко четири кръга от жива енергия: вътре в човека, между партньорите от двойката, в целия кръг от участници и между кръга на паневритмията на земята и висшите духовни светове на небето. "Паневритмията е съзнателна обмяна със силите на живата природа, пише Учителя. - Като резултат от този обмен нашето физическо тяло се подмладява и се зарежда с енергия, здраве и живот, а етерното ни тяло се пречиства и изпълва с прана.”