Регистрация

ВходЗабравена парола

Смяна на парола

Напишете дума/думи за търсене

АРГУМЕНТ: Тотю Младенов утвърждава критериите, по които се одобряват проектите.
АРГУМЕНТ: Тотю Младенов утвърждава критериите, по които се одобряват проектите.

СОЦИАЛНОТО ведомство е гласувало 855 000 лв. за проект "Реализация" на безработни,
като изпълнителите са фирми, в които участват членове на Националния съвет за
насърчаване на заетостта към министъра, който одобрява проекта. Това са Емил Димитров, заместник-председател на структурата и представител на КТ "Подкрепа", и Евгени Евгениев, председател на Асоциацията на лицензираните професионални обучители.
Организацията на проекта е възложена от министерството на Центъра за трудови и
социални практики, в който управители са и Емил Димитров, и Евгени Евгениев.
Самите обучения се извършват от две фирми
- "Евроквалификационен център" АД (където шеф е Евгени Евгениев) и "Левъл Ейч" ЕООД (с шеф Асен Ангелов).
"Право на вносителя на проекта - КТ "Подкрепа" в случая, е да определи екипа и
партньорите", обясниха от социалното ведомство. Критериите за одобрение на проектите
се утвърждават от министъра.
"Това е конфликт на интереси - едновременно да консултират министъра каква политика да води, за да увеличи заетостта, кой да бъде включен в проекта на министерството и за кои проекти да се отпуснат средства, а от друга страна, да получават пари чрез фирми за реализация на предприетите мерки за намаляване на безработицата", твърдят юристи.
Евгени Евгениев е представител в "Евроквалификационен център", който е регистриран за професионално обучение. За тази цел в проекта на министерството са предвидени 657
хиляди лв. За мотивационното обучение е отделена доста по-малка сума - само 58 хиляди лв. Общо за целия проект министерството ще даде 855 000 лв.
"Щом като членовете на съвета към министъра участват във вземане на решение на
държавен орган, конституиран по закон, нямат право да получават пари от него - нито
те, нито свързани с тях лица. Това е пример за
корупционни предпоставки и е налице
конфликт на интереси. Особено ако въпросните лица са участвали във вземането на
решението", коментира шефът на Института за модерна политика Борислав Цеков. Подобно е мнението и на депутата Ваньо Шарков.
"Щом получават пари, а участват в орган, който одобрява средствата, звучи като
конфликт на интереси. Не може хора в органа, който одобрява пари, да бъдат зависими
финансово от него", категоричен е Шарков.
Точно обратното мислят двамата членове на Националния съвет по заетостта, които правят проект "Реализация".
"Нямам конфликт на интереси. Декларирал съм го пред Националния съвет за насърчаване на заетостта и не съм участвал във вземането на това решение. Отдавна се обсъждаше проект "Реализация", сега вече е в ход", коментира Евгени Евгениев. Според юристи това, че не е участвал в заседанието, което е избрало фирмата му да получи парите, не е достатъчно, защото не е ясно доколко Евгениев има възможности да влияе върху вземането на решение на колегите си.
Заместник-шефът на съвета по заетостта Емил Димитров също не смята, че има конфликт на интереси в това, че е в Националния съвет по заетостта и
представител на фирмата,
организираща изпълнението на проекта и получила пари за това.
"Конфликт щеше да има, ако участвам в комисията по оценката и одобрението на проекти, но тя е в министерството. Националният съвет по заетостта се запознава впоследствие с одобрените проекти. Аз съм представител на Центъра за трудови и социални политики, който организира проект "Реализация", заяви Емил Димитров от КТ "Подкрепа". Всички процедури са заложени в Закона за насърчаване на заетостта и в правилника по прилагането му. Министърът поканвал социалните партньори да подготвят проекти, които се одобрявали от независима комисия.
"После да не се чудим защо премиерът участва на конгреса на КТ "Подкрепа" и дори
дръпна слово в чест на синдиката и неговия лидер", коментират ситуацията депутати.

 Учат ги как се отваря файл в уърд

В ОБУЧЕНИЕТО по проект "Реализация" има различни модули - един от тях е запознаване с компютърното устройство, памет елементарна текстообработка. Безработните трябва да бъдат научени как се отваря файл в уърд, как се съхранява, как се правят таблици.
"Вероятно има хора, които никога не са работили с ексел, но да не знаят как да напишат
файл, е доста странно, макар и да са безработни", коментират запознати.
"Не е точно така. Направихме си експеримент и се оказа, че има безработни, които са
загубили уменията си или изобщо не са могли да работят на компютър", твърди Евгени
Евгениев.
За заплащане на преподавателите са предвидени 540 000 лв. Неясно защо се предвижда министерството да им плаща и осигурителни вноски. Други 23 700 лв. са за командировки, а 35 000 лв. за наем на учебна база.
"След като КТ "Подкрепа" е прилагаща организация и има помещения в тези градове, защо просто не предложи своите офиси за обучения?", питат се депутати.
Емил Димитров от КТ "Подкрепа" заяви, че базите им не отговарят на изискванията за
обучение - липсвало оборудване.
Към тези разходи министерството ще плати и други - за ток, парно (след като навън е
вече топло), чистачки и административни нужди. Това са близо 80 хиляди лв.

 

855 000 лв. за 730 души

ПРОЕКТ "Реализация" е утвърден от Тотю Младенов на 11 януари 2011 г. и трябва да
обхване 730 безработни в градовете София, Пловдив, Русе и Варна. Той ще се реализира до края на годината. Най-много хора ще бъдат обучени в столицата - 300 души. За Пловдив са 180 души, а за Варна и Русе - по 125 души.
Обучението ще е разделено на четири варианта - търговия, обслужване в хотелиерството, организация на туризма в свободното време и икономика и мениджмънт. Процесът обхваща няколко етапа - първо е мотивацията защо трябва да се преквалифицират и как точно да кандидатстват за работа, как да подобрят поведението си пред работодателите. След това има дигитални дейности и накрая професионален профил. Крайната цел е поне 30% от завършилите курсовете безработни да бъдат наети. За това дори има 7 фирми, които са заявили, че желаят да вземат на работа хора.
В екипа на проекта представителят на КТ "Подкрепа" Емил Димитров е посочен като
координатор за вътрешно наблюдение и мониторинг. Като такъв той наблюдава цялостното изпълнение на проектните дейности, спазването на поетите ангажименти и заложения план-график; наблюдава системата за управление на проекта, включваща детайлно регламентиране на задълженията, правата и взаимоотношенията между членовете на екипа.
Координатор на проектните дейности е Асен Ангелов, чиято фирма "Левъл ейч" е
определена да провежда първата степен - мотивационното обучение.

 

Евгени Евгениев, член на Националния съвет за насърчаване на заетостта и председател на Асоциацията на лицензираните професионални обучители:
Нямам конфликт на интереси

- Г-н Евгениев, има ли конфликт на интереси при вас като член на Националния съвет за насърчаване на заетостта при министъра и това, че вашата фирма изпълнява проект на министерството?
- Не! Декларирал съм пред съвета, че ще обучавам безработни по този проект и затова не съм участвал във вземането на решение по този проект. На всеки от нас в съвета може да се случи, защото там са представители на всички синдикати и работодатели. Затова просто се декларира и не се участва във вземането на решение.
- Имате ли бази във всички градове, в които обучавате безработни? Защо се налага перо в проекта за наем на зали?
- Във всеки проект се посочват бази, които могат да бъдат както собствени, така и
наети. В София центърът работи на пълни обороти в собствената си база. В Русе използваме базата на Техническия университет. В Пловдив - на друг лицензиран център.
Налага се плащане на наем, а и в столицата не ни стига пространството, затова сме
взели под наем и стаи от съседно училище.
- Наистина ли има хора, които не знаят що е то памет на компютъра и как се отваря файл, че се налага да ги обучавате?
- Специално за проекта купихме нова техника. Някои от курсистите също реагираха по
този начин. Направихме експеримент и се оказа, че не всички са запознати с
елементарните операции. Не бих казал, че е масов случай, но има и незапознати.