Регистрация

ВходЗабравена парола

Смяна на парола

Напишете дума/думи за търсене

Становище на Светия синод за джендърската стратегия: Законът за социалните услуги обслужва частни интереси, да се отмени!

Не може с него да се отнемат деца заради липса на постоянни доходи на родителите 

На 25 ноември Светият синод на Българската православна църква излезе с протестно становище по повод Закона за социалните услуги, който влиза в сила от 1 януари. Ето накратко и някои от аргументите. Според църквата е абсурдно да се повери на частни доставчици на социални услуги, които преследват икономически интереси, грижата за бедните, сираците, старците, инвалидите, децата в риск и пр.

Синодът се опасява, че контролът по отношение на частните доставчици на социални услуги според закона е формален и недостатъчен.

Църквата е притеснена, че понятията са прекалено широки и дават най-различни възможности за тълкуване. Друг аргумент е, че дете може да се отнеме

заради бедност

или липса на постоянни доходи.

Според Синода не е защитен интересът на децата да се отглеждат от биологичните им родители.

Друго опасение е, че частният доставчик получава неограничена информация за всеки български гражданин - потребител на социална услуга, и задължението за предоставянето й от държавни органи, лечебни заведения и заведения в сферата на училищното и предучилищното образование.

Това повдига въпрос за защита на неприкосновеността на личния живот, гарантирана от Конституцията, смятат в Синода. Оттам са категорични, че законът обслужва интересите предимно на частните доставчици и осъществяването на социална политика се прехвърля от държавата на частния сектор.

"Чрез някои от горецитираните разпоредби по същество се отрича духовната връзка на детето с неговите родители - отбелязват от БПЦ. - Тази лукава аритметика – колкото повече права за детето, толкова по-малко за родителите, поставя детето в зависимо състояние от външен генератор на детски права и чрез това внедрява изкуствен заместител на родителите във формата на професионални "майки",

институционални мащехи

или други сурогатни форми на майчинство.

...Ограничаването на родителските права поставя родителите в невъзможност да възпитават собствените си деца, тъй като процесът на възпитание включва в себе си поощрителни, обучителни, но и ограничителни мерки, които трябва да се прилагат комплексно. Създават се предпоставки за един модел на незаконна и ненаказуема намеса на чиновници и неправителствени организации в семейното огнище, които могат да доведат до разрушаване на семейството, до увеличаване на броя на социалните сираци при живи родители, до опустошени детски съдби.

Като духовни архипастири на българския народ призоваваме Народното събрание да предприеме действия за отлагане действието на новия ЗСУ, както и за отмяната му или основното му преработване, след широка обществена дискусия, с цел създаване на точна и ясна нормативна уредба за социално подпомагане, съответстваща на духа на Конституцията и законите, на националните и исторически български традиции."