Регистрация

ВходЗабравена парола

Смяна на парола

Напишете дума/думи за търсене

Заместник-министър Зорница Русинова: Българското председателство направи важни крачки към по-социална Европа

Директива въвежда нови минимални стандарти за отпуск по бащинство

- Г-жо Русинова, на 21 юни беше последното заседание на Съветът на ЕС в областта на заетостта и социалната политика в рамките на Българското председателство. Кои са най-важните законодателни досиета, по които успяхте да постигнете напредък?

- По време на последното заседание в рамките на нашето председателство Съвета на европейските министри имаше изключително натоварена законодателна инициатива. На първо място постигнахме общо съгласие между всички страни членки, подкрепени с мнозинство по 3 много важни законодателни акта. Първият е Регламентът за координация на системите за социална сигурност, който

ще направи правилата в тази сфера по-ясни и справедливи

Приетите промени ще допринесат за улесняване на свободното движение на хора в рамките на ЕС. Втората важна инициатива е Директивата за баланса между професионалния и личния живот, чиято цел е да даде възможността бащите да се включват по-активно в отглеждането на децата и да насърчи участието на жените на пазара на труда. Третият законодателен акт, по който постигнахме съгласие, е директивата за предвидими и прозрачни условия на труд, която ще гарантира, че работещите ще са по-добре информирани за трудовите си права.

- Какво ще е отражението на приетите промени върху живота на хората?

- До голяма степен и трите законодателни акта наистина създават предпоставки за много по-социална Европа и за по-ясна аргументация как точно хората могат да използват правата си в различните страни. Една от най-големите ценности на ЕС е мобилността.

- Докъде стигна обсъждането на Директивата за подобряването на баланса между професионалния и личния живот. Къде стои България в ЕС в това отношение?

- Тази директива беше един от нашите приоритети. Директивата въвежда нови минимални стандарти за отпуск по бащинство. Предложението е този вид платен отпуск

да бъде най-малко 10 работни дни след раждането на детето

Заплащането ще се определя от съответната държава членка. С директивата се въвежда и родителски отпуск с продължителност 4 месеца. Правото на ползване на половината от този период ще може да се прехвърля между майките и бащите, като най-малко 1,5 месеца от този вид отпуск ще бъде платен в размер, определен от съответната страна членка.

- Един от приоритетите на България е засилването на социалното измерение на Европа. Оптимист ли сте, че това може да се случи, имайки предвид проектобюджета на ЕС през следващите години?

- Напълно оптимистична е прогнозата за България. Миналия месец беше направено предложението на

многогодишната финансова рамка и за специфичните регламенти

Един от основните инструменти на социална Европа е Европейският социален фонд, който винаги е бил в подкрепа на политиките на заетост и социално включване. Очакванията за България са да бъде увеличен ресурсът за кохезионна политика, който ние ще получим.