Регистрация

ВходЗабравена парола

Смяна на парола

Напишете дума/думи за търсене

ЗА ПЪРВИ ПЪТ В "168 ЧАСА": Секретен доклад до прокуратурата разкрива скандални нарушения във фонда за лечение - опасно бавят 6 деца с проблеми в черепа и гръдния кош

Съмнения за корупционни практики, чиновническо протакане и губене на време на малки пациенти, нуждаещи се от спешни операции, разследват магистратите

Скандални издевателства над болни деца във фонда за лечение разкрива секретният доклад до прокуратурата, който

"168 часа" първи успя да открие

Той е 127 страници, като заради лични данни и следствена тайна 27 от тях са заличени от прокуратурата.

Документът е подготвен от Инспектората на Министерството на здравеопазването, като разследването е продължило 2 месеца - от 5 октомври до 5 декември 2016 г. Проверката започна, след като бивши членове на обществения съвет, които напуснаха фонда със скандал преди 5 месеца, подадоха сигнал за нередностите.

Проверката разкрива редица фрапиращи нарушения като: подмяна на решенията за финансирането на лечението на деца, нарушение на правилника за дейността на фонда, потенциален конфликт на интереси на бившия директор проф. Владимир Пилософ,

предпоставка за корупционни схеми,

забавени заявления на деца за разглеждане, липса на документи, липса на експертни становища, редица административни нарушения и др.

На случаен принцип комисията на инспектората е извършила проверка и на създадени досиета за деца.

"168 часа" публикува 6-те най-фрапиращи случая, в които организацията си е играла с живота на децата.

На 17 октомври 2016 г. е получено известие за дете с тежка диагноза - субдурални сфузии и състояние след операция по повод краниосиностоза. Това е патологично състояние, свързано с преждевременно срастване на костните шевове и нарушаване на пропорционалността между нарастването на мозъчния паренхим и черепната кухина.

“Заявителят моли за спешно финансово подпомагане за закупуване на сет за краниопластика, струващ 7800 лв., и лиоплант – 2125 лв., за извършване на операция в университетска болница “Св. Иван Рилски” на 18 октомври”, се посочва в доклада.

По правило към заявлението е приложено становище на специализирана консултативна комисия към болницата, в което изрично се посочва, че е

необходима оперативна интервенция по спешност в рамките на 1-2 дни.

“Прилага се и проформа фактура от същата дата за 2 медицински изделия и декларация, с която се изявява желанието за закупуването на сета и лиопланта”, показва справката.

По закон се изисква декларация от ръководителя на лечебното заведение, но такава в досието не е открита.

“На 18 октомври бившият директор на фонда е изпратил уведомление до членовете на обществения съвет, че въпросното заявление ще се разглежда на 26 октомври (цели 9 дни по-късно - бел. ред.)”, посочва продължението на случая в изследването.

Това отлагане също е нарушение на правилника, посочва комисията. Причината е, че

Пилософ не е свикал извънредно събрание,

както изисква спешността на случая. Въпреки закъснението от 9 дни детето е одобрено за лечение в България.

Вторият случай е сходен с първия и показва протакане, свързано с дете, което се нуждае от специални медицински изделия. Въпреки предварително планираната операция фондът отлага разглеждането

на казуса с малкия пациент с 8 дни. Диагнозата е хидроцефалия (натрупване на гръбначномозъчна течност (ликвор) в кухините на мозъка.

Събралата се течност увеличава обема на кухините и оказва натиск върху мозъчните структури). Документите са подадени на 18 октомври 2016 г.

С тях “заявителят моли за финансово подпомагане за закупуване на конектор за клапни системи и катетър

на обща стойност 1560 лв.”,

разкрива докладът.

Към заявлението освен изискванията по правилник са приложени и фактура за медицинските изделия на посочената стойност с получател фонда и доставчик МБАЛ “Св. Иван Рилски” и становище от същия ден на специализирана консултативна комисия към болницата.

Според него оперативната интервения трябва да се извърши в рамките на 24 часа и е планирана за 19 октомври.

Впоследствие след писмено запитване от директора на фонда към заявлението е приложено и копие от акта за раждане на детето.

Според доклада до прокуратурата това нарушение е идентично с първото, като лечението отново е отложено с повече от седмица.

“Директорът не е свикал извънредно заседание

на обществения съвет за разглеждане на заявлението. То е разгледано отново на 26 октомври и е одобрено за лечение в България”, посочват в изследването.

Третият случай също е свързан с операция по спешност. Докладът установява няколко грешки. Първата е на заявителя, а втората на директора на фонда. Оказва се, че има и липса на документи.

На 30 септември 2016 г. фондът получава заявление за дете с тежката диагноза счупване на шийката на дясното бедро.

В доклада се обръща внимание на следното: “В заявлението не е посочен ЕГН на заявителя и на детето, не е формулирано искане и

не са приложени никакви документи.”

В тази връзка на 3 октомври проф. Пилософ е изискал от заявителя представяне на заверен препис от акта за раждане, копие на лична карта на заявителката, издадена преди не повече от 2 месеца медицинска документация и оферта за стойността на медицинските изделия.

При прегледа на досието от комисията обаче се установява наличие на копие от акта за раждане на детето, копие от лична карта на заявителката и епикриза от определен лекар. Фактът, че изобщо не е ясно те как се появяват и дали през цялото време не са били там, кара проверяващите

да се усъмнят, че случаят е свързан с корупционни практики

Намеква се, че документите могат да изчезват или да са на мястото си според това дали е платено, или не.

“В досието не се откри писмен отговор от заявителката, с който изисканите документи са били представени – показва разследването на инспектората. - Не се откри и коректно попълнено заявление, съдържащо данните и искането на заявителя.”

Въпреки констатираните несъответствия в документацията директорът на фонда е образувал производство по заявлението, като с писмо от 11 октомври е информирал ръководството на МБАЛ “Св. Анна” - Варна, и конкретен доктор за постъпилото заявление и е поискал представянето на необходимите медицински документи.

“В своя отговор лекарят посочва, че пациентът се нуждае от реоперация, подмяна на налични импланти с нови такива, като предлага случая за придвижване по спешност”, показва справката на комисията.

На 12 октомври с писма до двама експерти Пилософ изисква становища. Експертите са отговорили в срок, като и двамата са посочили, че лечението не може да се отлага. Това обаче

не спира ръководството на фонда да го протака повече от 14 дни

“Въпреки мнението на лекуващия лекар на детето и на външните експерти, че случаят е спешен и неотложен, заявлението е разгледано на заседание на обществения съвет на 26 октомври, като е одобрено отпускането на сума за лечение в България”, посочва докладът.

Четвъртият случай показва промени в правилника на фонда, за които родителите на болни деца не са информирани и не знаят какви документи са им необходими.

По този начин заявлението им може да се отлага на всяко заседание, а това

може да е фатално за живота на някои малчугани

Диагнозата е обущарски гръден кош (изкривяване на гръдната стена). Заявлението е постъпило във фонда на 28 септември 2016 г. Заявителят моли за финансово подпомагане за закупуване на медицински изделия – първично реконструктивни плаки и заключващи винтове.

“Към заявлението са подадени декларации, които след измението на правилника на фонда от 30 август не са актуални и не следва да се подават. Приложена е и проформа фактура за необходимите медицински изделия с получател “Пирогов”, посочва докладът.

Но за тези промени директорът не е уведомил

и не е посочил какви са новите изисквания. На 30 септември Пилософ е уведомил ръководството на болницата за подаденото заявление и е поискал документи и информация доколко е спешна интервенцията.

“В нарушение на правилника лечебното заведение не е представило необходимите документи в 7-дневен срок”, показва разследването.

На 20 октомври в деловодството на фонда е постъпил единствено протокол от лечебно-консултативна комисия, в който се предлага лечение на пациента посредством определена техника, като не е направено произнасяне относно спешността на интервенцията.

“Заявлението е разгледано на 26 октомври 2016 г., като е взето решение за изискване на допълнително становище”, посочва докладът.

Петият случай е свързан с бездействието на фонда

Детето е оставено на произвола на съдбата и липсващата документация. Заявлението е подадено на 26 септември 2016 г. Диагнозата е подобна на предишния случай – Pectus excavatum (вродена деформация на предната гръдна стена, в която гръдната кост и гръдният кош растат ненормално.)

“Има приложен протокол от лечебно-консултативна комисия, в който се посочва, че на пациента е необходимо поставяне на медицинско изделие за консервативно лечение на деформацията”, пише в доклада.

Заявителката моли за финансово подпомагане, необходимо за лечение в България.

Интересното е, че липсват стъпките за работа по случая

“В досието не са открити документи, удостоверяващи предприети действия от страна на фонда за придвижване на заявлението – посочва разследването. – Въпреки че не е компектувано в съответствие с изискванията на правилника за дейността и организацията на Фонда за лечение на деца, заявлението е внесено за разглеждане на проведено заседание на обществения съвет на 26 октомври.”

Взето е решение да се изискат допълнителни становища по случая, но след това не се знае дори дали детето е одобрено, или още чака своя ред

Шестият случай проследява около 9-месечно протакане на заявление на дете, което чака контролния си преглед в Париж. В рамките на този период се изпращат 2 запитвания за становища до един и същи експерт.

На 1 февруари 2016 г. във фонда постъпва заявление за организационно-финансово подпомагане за контролен преглед в парижката клиника “Робер Дебре”. Детето се нуждае от специалист уролог.

“На 2 февруари е изпратено запитване до външен експерт, като същият е представил своето становище на 16 февруари, с което подкрепя финансирането”, посочва докладът.

Без никакво писмено основание след около 9 месеца, на 14 октомври 2016 г.,

е изпратено ново запитване до същия експерт

На 23 октомври той връща същото становище като вече представеното на 16 февруари.

“На заседание на обществения съвет за заявлението от 1 февруари е изнесена информация, че се чакат оферта и дата за прием”, показа справка на инспектората. Там така и не разбират на какво се дължат тази немарливост и това безсмислено губене на време на малкия болен пациент.

Какви нарушения констатира комисията в доклада, четете в хартиеното издание на "168 часа".

Коментара ()

Вашият коментар