Регистрация

ВходЗабравена парола

Смяна на парола

Напишете дума/думи за търсене

Ползваме отстъпки за навременно платени данъци

 

 

Започва данъчната кампания за 2010 г., като по-ранното подаване на декларациите за доходите носи отстъпки.
Декларациите за данъка върху личните доходи и за корпоративния данък могат да бъдат намерени на интернет страницата на Националната агенция за приходите (НАП).

Срокът за внасяне или изпращане по електронен път на попълнените декларации от физическите лица в НАП e до 30 април, а за да се ползва отстъпка от 5 % - до 10 февруари. 5 % отстъпка носи и подаване на данъчната декларация директно чрез интернет с електронен подпис. Двете отстъпки не се комбинират.
До края на януари приходната агенция ще пусне и т.нар. декларации с баркод, при които компютърът сам прави изчисленията на данъка върху личните доходи и осигуровките.

Тези, които работят само на трудов договор и нямат странични доходи, както и гражданите, които са получавали само необлагаеми доходи, каквито са стипендиите, не трябва да подават данъчна декларация, освен ако не искат да ползват някое от облекченията.

Доходите от производство на непреработи продукти от селско стопанство на регистрирани тютюнопроизводители или земеделски производители вече подлежат на облагане и също се декларират в годишната данъчна декларация. Както и миналата година задължително е обявяването, ако сте дали или получили небанков заем за над 10 000 лева. В бланката се попълва непогасената част от кредита, ако общият размер е над тази сума. Трябва да се декларират и остатъци от заеми, получени или дадени от 2005-а насам, но само ако размерът на кредита надхвърля 40 000 лева.

Младите семейства отново могат да ползват облекчение, ако купуват първото си жилище с банков кредит. Данъчни облекчения може да ползват хората с увреждания. Има отстъпки и за плащалите вноски за доброволно осигуряване за пенсия, както и за застраховка "Живот" - в размер до 10 % от сбора на годишните данъчни основи за внесени през годината лични вноски за допълнително доброволно осигуряване, и до 10 % от сбора на годишните данъчни основи за внесени през годината лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски за застраховки „Живот".

Сборът от годишните данъчни основи може да се намали с внесените през годината за сметка на лицето осигурителни вноски за закупуване на осигурителен стаж при пенсиониране. Има данъчни облекчения и за дарения - от 5 до 50 %, но общо не повече от 65 на сто от сумата от годишните данъчни основи.

500 лева е глобата за неподадена в срок данъчна декларация. При посочване на неверни данни с цел да се намали размерът на дължимия данък санкцията е до 1000 лева, ако за нарушението не се предвижда по-тежко наказание. При необявяване на взетите или дадени пари на заем над 10 000 лв., глобата е 10 % от недекларираната сума.

Коментара ()

Вашият коментар